Bir-e-Bir görüşmeler, sağlık sektörü profesyonellerini kendi aralarında bir araya getirebildiği gibi, katılımcılar ile sağlık sektörünü de buluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede etkinlikle ilgili farklı çalışma başlıklarda bir-e-bir görüşme planlaması yapılmaktadır.