Medikal Ürünler alanında faaliyet gösteren ürün, hizmet ve teknoloji sahibi firmaların yer aldığı kısımdır.
Bu alanda medikal sarf malzeme üreticileri, tıbbi görüntüleme, hastane yatakları, medikal cihazlar, sağlık bilişimi vb. firmaların yer aldığı kısımdır.