PAKİSTAN-TÜRKİYE SAĞLIK İŞBİRLİĞİ FORUMU

Pakistan Hükümeti; Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programını kendi ülkelerine adapte etmeye çalışıyor. Dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Pakistan’ın en büyük eyaleti Pencap Hükümeti yetkililerine Türkiye’nin, sağlık alanındaki tüm deneyimlerini paylaşacaklarını ve mümkün olan her türlü desteği vereceğini söyledi.

Pakistanın 90 milyon nüfusuyla en büyük eyaleti olan Pencap Eyaleti Hükümeti ile Türkiye arasında yapılan, sağlık sektöründe daha yakın işbirliği protokolü ile Pencap Eyaletinde sağlık hizmet sunumunun iyileştirilmesi, aile hekimliği sistemine geçilmesi, hastalık erken uyarı sistemleri, acil sağlık müdahale, hemşirelik ve paramedik eğitim ve öğretim gibi çeşitli alanlarda işbirliği başlatılmıştır.

Bu kapsamda yapılacak; PAKMEDİCA Medikal, Sağlık ve Kozmetik Fuarı ve Pakistan-Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu; büyük ve kalıcı işbirliği fırsatları oluşturacaktır.

Türkiye’yi temsilen katılacak firmaların deneyim paylaşımları, başarı hikayeleri, ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım toplantıları; Pakistan hükümet ve sağlık yetkilileri, yatırımcılar ve doktorlar tarafından ilgiyle izlenecektir. B2B görüşmeleri, paneller, yuvarlak masa toplantıları ile ortak yatırım ve ihracat fırsatları değerlendirilecektir.

Türkiye “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında, ülkenin tüm sağlık sistemini başarılı bir şekilde dönüştürmüştür. Elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması amacı ile Türkiye ve Pakistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla konferanslar, toplantılar, B2B görüşmeleri düzenlenecektir.

Pakistan Pencap Eyaleti Hükümeti ve T.C. Sağlık Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan Pakistan Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu aramızdaki dostluk köprülerini, ticaret ve işbirliği ile güçlendirecektir.

ETKİNLİKLER

  1. Pakistan-Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu
  2. B2B ve Bir-e-Bir Görüşmeler
  3. Sağlık Yönetimi Çalıştayları
  4. Sektörel Workshoplar, Yuvarlak Masa Toplantıları, Kurslar

ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANIYOR