Sağlık hizmet sunumu ve tedavi ile ilgili faaliyet gösteren ürün, hizmet ve teknolojilerin yer aldığı kısımdır. Bu alanda Sağlık yatırımları, hastane inşaat şirketleri, ilaç ve eczacılık, sağlık turizmi hizmeti veren hastaneler ve kurumlar yer almaktadır.