PAKİSTAN HAKKINDA

Pakistan gelişmekte olan bir Asya ülkesi olup, 21. yüzyılda dünyanın büyük ekonomilerinden biri olma potansiyeline sahiptir.

220 milyon nüfusuyla Güney Asya’da yer alan Pakistan dünyanın beşinci en kalabalık ülkesidir. Sürekli artan nüfusun üçte biri 15 yaşın altında olup oldukça genç bir nüfusa sahiptir.

Sağlık altyapısı gelişmiş olmasına rağmen Pakistan doğal afetler ve terörle mücadele gibi zorluklarla baş etmek zorunda kaldığından sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar çekilmektedir.

Pakistan’da Sağlık Hizmeti sunumunda özel sektör kamudan daha öndedir. Hastanelerin yüzde 40’ı Hükümete ait olup, yüzde 60’ı gönüllü kuruluşlar ve özel sektör tarafından işletilmektedir.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın tecrübelerinden yararlanarak Pakistan’da sağlık alanında büyük bir atılım yapmayı hedefleyen Pakistan Hükümeti; bu amaçla büyük bir dönüşüm ve iyileştirme programı gerçekleştirmek istemektedir.

PAKİSTAN EKONOMİSİ

Belucistan, Khyber Pakhtunkhwa, Pencap ve Sindh olmak üzere dört federal bölgeden oluşan Pakistan’ın başkenti İslamabad’dır. Hindistan, Çin, İran ve Afganistan’ı sınırlayan ülke,Doğu’da İndus ovasına, Kuzey ve Kuzeybatıdaki dağlık bölüme ve Batı’da Baluchistan platosuna bölünebilir.

Pakistan dünya genelinde Endonezya’dan sonra en fazla Müslüman nüfusa sahip ikinci büyük ülkedir. 220 milyon civarı nüfusuyla Güney Asya’da yer alan Pakistan dünyanın beşinci en kalabalık ülkesidir. Sürekli artan nüfusunun üçte biri 15 yaşın altında olup oldukça genç nüfusuyla gelişmekte olan bir ülke konumundadır.

Pakistan çeşitli afetlere açık bir ülkedir. Zaman zaman depremler, sel baskınları, fırtınalar ve kuraklık gibi doğal felaketlere maruz kalmaktadır.

Kişi başı milli geliri 1.500 $ civarıdır. Bununla birlikte Pakistan’da genel ekonominin yüzde 36’sının kayıt dışı ekonomi olduğu tahmin edilmektedir ki, bu kişi başına gelir hesaplanırken dikkate alınmamaktadır.

Pakistan ekonomisinin büyüme endeksi, İndus Nehri boyunca, Karaçi çevresi ile Pencap’taki büyük şehir merkezlerinde bulunmaktadır. Pakistan’ın en gelişmiş eyaleti olan Pencap’ın başkenti Lahore 13 milyon civarı nüfusuyla Pakistan’ın en büyük ikinci şehri olup önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir.

Pakistan, 2016 BMI Research raporunda üretim merkezleri üzerine odaklanan o10n yeni ekonomiden biri olarak görülmüştür.

İHRACAT-İTHALAT RAKAMLARI
YIL Sektörde İlgili Ülkeye İhracatımız Miktar Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatı İçinde Ülkemizin Payı İlgili Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatı İlgili Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatında İlk 5 Ülke
2019 127 Milyon $ %1,79 11 Milyar $ Çin, Japonya, BAE, Tayland, Türkiye
2018 137,5 Milyon $ %1,66 12 Milyar $ Çin, Japonya, Tayland, Güney Kore, BAE
2017 134 Milyon $ %1,39 13 Milyar $ Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, BAE