“The Future of Healthcare Pakistan” KonferansıSağlıkta dönüşüm programı ile hastane altyapısını, sistemlerini ve ekipmanlarını yenileyerek nitelikli işgücü ile gelişmiş birçok dünya ülkesinin bile sistemlerini zorlayan ve hizmetlerini aksatmalarına yol açan Covid pandemisinde başarı sergileyen Türkiye, bilgi ve deneyimlerini Pakistan gibi sistemlerini yenileme gayretinde olan ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu her platformda dile getirmektedir. Bu doğrultuda Pakistan’ın sağlıkta gelişim ve yenilenme süreçlerinde “Geleceğin Pakistan Sağlık Hizmetleri”nin kurgulanmasında bilgi ve deneyimlerini paylaşarak her türlü desteği vermeye hazırdır. 

• Medikal cihaz ve ekipmanlar ile tıbbi sarf ürünlerinin yer aldığı hastane donanım ve tefrişatı,

• İlaç, aşı, eczacılık ürünleri ile ilaç yönetim sistemleri,

• Yapay zeka ve dijital sağlık uygulamaları ile sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri, 

• Laboratuvar ekipmanları,

• Sağlık yatırımları, hizmet alımları, mühendislik, mimari ve finansal çözümler,

• Hastane tekstili, koruyucu ekipman, tefrişat ürünleri,

• Kozmetik, estetik, kişisel sağlık ve bakım ürünleri, 

• uluslararası hasta hizmetleri ve sağlık turizmi,

• Diş hekimliği ürün ve ekipmanları,

• Sağlık alanındaki en yeni trendler, teknolojiler ve bilimsel etkinlikler.

• Uluslararası hasta tedavisi gibi alanlarında mentörlük, danışmanlık ve ticari işbirliklerine yönelik vizyoner yaklaşımlar ve etkinlikler “Future of Healthcare” kapsamında ele alınacaktır.