KONUK ÜLKE TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında uygulamaya alınan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlık reformları konusundaki kararlılığını göstermiştir. Söz konusu reformlar, Türkiye’nin sağlık sisteminde önemli gelişmelere damga vururken, sağlık sektöründe Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımlarla da desteklenmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programının başarıyla uygulanması sonucu; Türkiye kaliteli ve kolay erişilebilen sağlık hizmetleriyle son yıllarda uluslararası hastaların en çok tercih ettiği ülkelerden biri konumuna gelmiştir.

2015 yılında Türk ilaç pazarı, 2014 yılına oranla % 15,5 büyüyerek 16,8 milyar TL değere ulaşmıştır. Aynı dönemde birim satışlar % 6,7 artarak 1,95 milyar olmuştur. Sektörde yaklaşık 300 ilaç şirketi faaliyet göstermektedir. Uluslararası standartlara uygun 67 üretim tesisi arasından 12’si çok uluslu şirketlere aittir.

Türkiye aynı zamanda sağlık alanında iddialı bir kamu-özel iş birliği (PPP) programını da gündemine almıştır. Kamu-özel iş birliği uzmanlarına göre Türkiye, orta ve uzun vadeli kamu-özel iş birliği projelerinde en cazip ikinci küresel pazar konumundadır. Hükümetin, şu an 26,5 olan 10.000 kişi başına düşen yatak sayısını 2023 yılında 32’ye çıkarma çalışmalarıyla birlikte, sağlık sektöründeki yatırımların artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Türk sağlık sektörü, dikkate değer büyüme potansiyeli sayesinde çok sayıda yatırım fırsatı sunmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Kamu-Özel İş Birliği Programı’na yönelik finansal kiralama ödemeleri için yaklaşık 100 milyar TL bütçe ayırırken, ücretsiz sağlık bölgeleri, sağlık turizmi ve e-sağlık alanları da benzer çekiciliğe sahip yatırım imkânları sunmaktadır.

Türkiye ilaç alanında küresel bir Ar-Ge ve üretim üssü haline getirmek için özel ilaç bölgelerinin kurulması yoluyla üretim altyapısını güçlendirdiği gibi, İlaç dışında da Türk Medikal Endüstrisi Dünyanın ilgisini çekecek boyutta gelişme göstermektedir.

Tüm bunlar ek olarak, Türk hükümeti Ar-Ge harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın % 3’ünü oluşturacak şekilde artırmak ve ihracatı 500 milyar ABD dolarına çıkarmak suretiyle ülkeyi 2023 yılı itibarıyla dünyanın ilk on ekonomisinden biri haline getirmeyi hedeflemektedir.

Ekonomik refahtaki iyileşme doğrultusunda daha yüksek kaliteli ve erişimi kolay sağlık hizmetleri konusundaki beklentiler yükseldikçe, Türkiye’de kişi başına düşen sağlık harcamalarının 2023 yılına kadar neredeyse üç katına çıkarak 2000 ABD dolarını bulacağı tahmin edilmektedir.

 

Türkiye’nin Pakistan Dış Ticareti

Türkiye’nin Pakistan ile dış ticareti yıllara göre farklılık göstermektedir. 2000 yılına kadar zaman zaman lehimize seyreden ikili ticarette, 2000’li yıllar boyunca Türkiye’nin aleyhine bir dış ticaret açığı söz konusu olmuştur, 2016 yılında dış ticaret fazlası verilmiştir. İki ülke arasında ticaret hacmi 2011 yılında yaklaşık 1,1 milyar dolar ile en yüksek rakama ulaşmış, 2016’da ise 610,4 milyon dolara gerilemiştir. Türkiye ile Pakistan arasındaki mevcut dış ticaret hacmi her iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır.

Pakmedica fuarı, büyük bir ticari potansiyeli harekete geçirmek için önemli bir fırsat olacaktır.